.

Služby

Nabízíme a provádíme jak samotnou dodávku předizolovaných potrubních systémů BRUGG Pipes tak i montáž těchto potrubních systémů. Rovněž zajišťujeme technickou pomoc projektamtům při projektování bezkanálových sítí dálkového topení a chlazení. V případě pouze dodávky potrubí provádíme zaškolení montážních pracovníků. V případě poruch potrubí provádíme měření monitorovacího systému Nordic a hledání poruch.


Školení montérů a pracovníků dozoru investora

V případě dodávky potrubí BRUGG bez montáže provádíme zaškolení montážních pracovníků zhotovitelů popřípadě technického dozoru investora. Rovněž provádíme kontroly dodržování technologického postupu montáže přímo na stavbě.