.

Měření monitorovacího systému

   Nabízíme proměření monitorovacího systému jakéhokoliv předizolovaného potrubí vybaveného monitorovacím systémem NORDIC.

  Měření provádíme jak v případě podezření na poruchu potrubí způsobenou netěsností medionosné trubky tak i vlivem vnější vhkosti, která vnikla do izolace nesprávně nainstalovanou spojkou, nebo netěsností plášťové trubky.

  Rovněž provádíme kontrolní měření potrubního systému pro zjištění stavu potrubí z hlediska vhkosti izolace.

  Měření provádíme impulsním reflektometrem. Po proměření zjistíme zda je v izolaci potrubí vlhkost, popřípadě zda není přerušen drát monitorovacího systému a na základě schématu zapojení a výkresu skutečného stavu lokalizujeme místo poruchy potrubí.