O nás


  Společnost Plzeňské energetické závody a.s. je dlouhodobým, spolehlivým, dodavatelem předizolovaných potrubních systémů pro výstavbu horkovodů, teplovodů, rozvodů TUV, systémů chlazení a systémových balíčků pro bioplynové stanice, jako jsou systémy vyhřívání fermentorů, rozvody tepla v areálech BPS a přilehlých zemědělských podnicích respektive obcích zásobovaných teplem z BPS.

Naše společnost je výhradním zastoupením předního světového výrobce pevných a flexibilních potrubních systémů společnosti BRUGG Pipes ( Brugg Rohsysteme A/G) Švýcarsko v České republice. BRUGG Pipes Švýcarsko je předním výrobcem vysoce kvalitních pevných, vysokoteplotních, předzolovaných potrubních systémů a jeden z největších světových výrobců flexibilních předizolovaných potrubních systémů jak vysokoteplotních tak nízkoteplotních. Ve výrobním programu BRUGG pipes je mimo jiné teplovodní polyethynový potrubní systém CALPEX PUR - KING ( do 95°C), který má nejnižší koeficient prostupnosti tepla lambda PUR izolace na světě a to 0,0199 W/mK, to znamená nejnižší tepelné ztráty ze všech dostupných obdobných potrubních systémů při porovnatelném průměru izolace ( např. trubka 60/111 CAPLEX PK = 60/240 potrubí s PE izolací). BRUGG Pipes je rovněž výrobcem unikátního bezkonkurenčního vysokoteplotního flexibilního systému CASAFLEX který lze použít až do teploty 180°C. BRUGG Pipes je mimo jiné i výrobcem potrubních systémů pro průmyslové aplikace a bezpečnostních potrubí pro čerpací stanice PHM a chemický a petrolejářský průmysl.

Máme 25-ti leté zkušenosti s dodávkami a montáží předizolovaných potrubních systémů, nejprve v té době nejvědčího výrobce na světě dánské firmy ABB I.C Moller, poté ALSTOM FlowSystems a od roku 2005 švýcarského výrobce BRUGG Rohrsysteme A/G. Od roku 2008 přešlo výhradní zaspoupení na novou společnost Plzeňské energetické závody a.s., která dodává potrubní systémy BRUGG dodnes.

Zajišťujeme jak dodávky potrubních systémů Brugg tak i technickou pomoc při projektové přípravě a realizaci projektů dálkového vedení tepla a chladu, kompletní pokládku a montáž potrubí, školení montážních pracovníků a technického dozoru odběratelů, poskytujeme technologický dozor při pokládce a montáži potrubí BRUGG, provádíme měření monitorovacího systému potrubí impulsním reflektometrem při hledání poruch potrubí.


Školení montérů a pracovníků dozoru investora

V případě dodávky potrubí BRUGG bez montáže provádíme zaškolení montážních pracovníků zhotovitelů popřípadě technického dozoru investora. Rovněž provádíme kontroly dodržování technologického postupu montáže přímo na stavbě.