.

Cenové nabídky na dodávky potrubí BRUGG Pipes

V případě zájmu o cenouvou a obchodní nabídku na dodávku potrubních systémů BRUGG Pipes zašlete poptávku na naši e-mailovou adresu. Poptávka musí obsahovat buď specifikaci potřebných komponentů, nebo situaci trasy s uvedením dimenzí a délek jednotlivých úseků.  Specifikaci na jiný potrubní systém předěláme na systém BRUGG.

Na základě těchto podkladů zpracujeme v co nejkradším termínu cenovou nabídku s uvedením specifikace jednotlivých, potřebných komponentů s jednotkovými cenami, dopravou na místo montáže a obchodními podmínkami. 

Samozřejmostí je vyřešení kompenzace tepelných dilatací popřípadě, jeli to nutné, proběhne konzultace se zákazníkem k vyřešení případných chyb projektu a návrh nejvhodnějšího řešení trasy respektive úprav, které zajistí bezporuchový, dlouhodobý provoz potrubí.

Cenová nabídka obsahuje vždy jen potřebné komponenty kde nic nechybí, nebo nepřebývá tak, aby byla zajištěna bezproblémová instalace a spolehlivý provoz potrubí.