.

                   A BRUGG GROUP COMPANY


Předizolované potrubní systémy BRUGG Pipes

Dodáváme širokou škálu potrubních systému pro rozvod jak topení, TUV, chlazení a pitné vody tak i kompletní systémové řešení pro bioplynové stanice od vyhřívání fermentorů po rozvod topné vody po areálech bioplynových stanic, zemědělských podniků a přilehlých obcí vytápěných teplem z BPS. Veškeré dodávané potrubí a komponenty od švýcarského výrobce BRUGG Pipes spňují i ty nejnáročnější požadavky na kvalitu, spolehlivost, dlouhou živitnost a nízké tepelné ztráty dle švýcarských standardů a požadavků na kvalitu.

Potrubí BRUGG Pipes má nejnižší hodnoty prostupnosti tepla izolace na světě.

Ocelové pevné předizolované potrubí PREMANT s izolací

PUR pěnou s lambda = 0,0243W/mK.

Polyethylenové flexibilní potrubí CALPEX PUR - KING s izolací

PUR pěnou s lambda = 0,0199 W/mK což je nejlepší hodnota na světě.

Při použití předizolovaných potrubních systémů BRUGG Pipes dosáhnete vysokou spolehlivost provozu při nízkých tepelných ztrátách. Dojde jak k podstatnému snížení nákladů na provoz, tak i ke snížení emisí skleníkových plynů.